Το Εμπορευματικό Κέντρο Βόλου, αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, ενώ η δημιουργία και λειτουργία Εμπορευματικού στη Λάρισα, δεν αναιρεί τον σχεδιασμό για τον Βόλο ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ Αθανάσιος Σχίζας, με ανακοίνωσή του, στον τοπικό Τύπο. Αναφερόμενος στο Εμπορευματικό Κέντρο στον Βόλο, τονίζει ότι είναι χωροθετημένο από το περιφερειακό χωροτακτικό πλαίσιο του 2003 και αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα, ενώ επισημαίνεται ότι τα δυο αυτά κέντρα, ένα με αγροτικά προϊόντα στην περιοχή της Λάρισας (που επιβεβαιώνεται η δημιουργία του) και το άλλο με εμπορευματικό χαρακτήρα στην περιοχή του Βόλου, μπορούν να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες ενότητες, παράγοντας ένα ενιαίο έργο.
Παράλληλα, δίνονται διευκρινίσεις για τον τρόπο χρηματοδότησης των δυο έργων, ενώ η διοίκηση της εταιρείας απαντά και στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό, επιθυμώντας, «η Περιφέρεια Θεσσαλίας να βοηθούσε με τον οποιοδήποτε τρόπο στη δημιουργία και των δυο αυτών κέντρων».

Η ανακοίνωση της ΓΑΙAΟΣΕ

Σχετικά με τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου του Βόλου ως προς τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στη Λάρισα η ΓΑΙΑΟΣΕ επισημαίνει τα παρακάτω:
– Η ΓΑΙΑΟΣΕ ως διαχειριστής της ακίνητης σιδηροδρομικής περιουσίας αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται αποκλειστικά και μόνο την περιουσία αυτή.
– Στα πλαίσια αυτά αναπτύσσει και υλοποιεί εμπορευματικά κέντρα με την συμμετοχή ιδιωτών μέσω συμβάσεων παραχώρησης αποκλειστικά και μόνο σε εκτάσεις τις οποίες διαχειρίζεται και όχι σε ευρύτερες. Ειδικά για την επιλογή-πρόταση ανάπτυξης εμπορευματικού κέντρου στην περιοχή της Λάρισας συνέτεινε το γεγονός ότι διαθέτει έκταση περίπου 400 στρεμ. πλησίον της Γυρτώνης. Όσον αφορά την ανάπτυξη του η ΓΑΙΑΟΣΕ το έχει σε ένα πρώιμο στάδιο διερευνώντας τόσο την αναγκαιότητα της δημιουργίας του, όσο και της βιωσιμότητας του. Η προσέγγιση για την ενδεχόμενη λειτουργία του είναι ότι θα εξυπηρετεί αποκλειστικά τα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα της περιοχής για το λόγο και μόνο ότι δεν υπάρχει διασύνδεση με κάποιον κοντινό υποδοχέα εμπορευμάτων όπως ένα λιμάνι.
– Σχετικά με το εμπορευματικό κέντρο του Βόλου, χωροθετημένο από το περιφερειακό χωροτακτικό πλαίσιο του 2003, αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα και παρουσιάζει άλλες δυνατότητες και άλλες χρήσεις διότι από στρατηγικής άποψης συνδέεται άμεσα με την λειτουργία του λιμανιού του Βόλου και προφανώς έχει υπεροπτικό χαρακτήρα.
– Τα δυο αυτά κέντρα, ένα με αγροτικά προϊόντα στην περιοχή της Λάρισας και το άλλο με εμπορευματικό χαρακτήρα στην περιοχή του Βόλου χωρίς η λειτουργία του ενός να αναιρεί τη λειτουργία του άλλου, μπορούν να λειτουργήσουν ως ανεξάρτητες ενότητες, παράγοντας ένα ενιαίο έργο όντας συνδεδεμένα μέσω του σιδηρόδρομου με την υπόλοιπη χώρα.
– Αυτό το οποίο πρέπει να τονισθεί είναι ότι ο τρόπος χρηματοδότησης τους είναι εντελώς διαφορετικός. Το κέντρο της Λάρισας θα γίνει με τη διαδικασία σύμβασης παραχώρησης και θα απαιτήσει ιδιωτικά κεφάλαια, το δε κέντρο του Βόλου ως περιφερειακός σχεδιασμός πιθανός να απαιτήσει δημόσιες επενδύσεις
– Η ΓΑΙΑΟΣΕ θα συνεισφέρει προς την κατεύθυνση αυτή συνδράμοντας με την εμπειρία και την τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη, ολοκλήρωση και τη δημιουργία των εμπορευματικών αυτών κέντρων.
– Σχετικά με την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας ως προς το ζήτημα αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε:
1) ότι δεν υπάρχει ακόμα ολοκληρωμένο σχέδιο ως προς το εμπορευματικό κέντρο αγροτικού-εφοδιαστικού χαρακτήρα στη Λάρισα το οποίο προφανώς όταν θα καταρτισθεί θα περιλαμβάνει και συνολικές διευθετήσεις των θεμάτων που απασχολούν την πόλη.
2) ο σχεδιασμός ως προς το εμπορευματικό κέντρο του Βόλου όπως έχει χωροθετηθεί από το περιφερειακό πλαίσιο χωροτακτικού σχεδιασμού του 2003 παραμένει ως έχει.
3) θα χαιρόμασταν ιδιαίτερα αν η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα βοηθούσε με τον οποιοδήποτε τρόπο στη δημιουργία και των δυο αυτών κέντρων».

magnesianews