Ενίσχυση σε τομείς της Μελισσοκομίας από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων

 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ανακοινώνει στους μελισσοκόμους ότι εκδόθηκε η 681/55638/22-5-2017 Εγκύκλιος του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την οποία καλούνται να υποβάλλουν Αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις ενισχύσεις των Δράσεων 3.1 και 3.2 στο Κέντρο Μελισσοκομίας  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) μέχρι 14/6/2017. συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά Ειδικότερα:

Για τη Δράση 3.1 – Εξοπλισμός για την διευκόλυνση των μετακινήσεων

Ενισχύεται η δαπάνη, μέχρι τριάντα ευρώ (30,00 €), χωρίς το ΦΠΑ, ανά κυψέλη, για την προμήθεια καινούργιων κυψελών από την 1/8/ 2016 έως την 14/6/2017 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής). Το ποσοστό αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι και 10% των κατεχόμενων κυψελών ανά μελισσοκόμο.  Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 κυψελών και να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για τη δράση 3.2 – Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

  1. Ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών για την εκμετάλλευση ανθοφοριών από τον συνήθη τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2017 έως και την 30η Ιουνίου 2017. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη εφόσον μετακινούνται, τουλάχιστον εξήντα (60) παραγωγικές κυψέλες όλες μαζί ή τμηματικά, με τη χρήση α) ιδιόκτητων μελισσοκομικών ή αγροτικών αυτοκινήτων (ΦΙΧ), ή β) φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης ή γ) οχηματαγωγών πλοίων υπό την προϋπόθεση ότι τα μελισσοσμήνη αυτά μετακινούνται σε απόσταση: τουλάχιστον πενήντα (50) χιλιομέτρων για την περίπτωση της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών της Κρήτης και της Εύβοιας
  2. Οι δικαιούχοι μελισσοκόμοι της δράσης θα πρέπει να πληρούν τα εξής βασικά κριτήρια:

α) Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 110 παραγωγικών μελισσοσμηνών.

β) Η ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής τους να είναι 5.000 € με εξαίρεση τους μελισσοκόμους οι οποίοι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (δήλωση ΟΣΔΕ) για πρώτη φορά το έτος 2016.

γ) Να έχουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) ως επαγγελματίες αγρότες.

δ) Nα διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  1. Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και στο τηλ. 2421352426 και στο Μελισσοκομικό Κέντρο Θεσσαλίας -Ανθίμου Γαζή 142 και στο τηλ 2421032946, κ. Ευθυμίου Ευαγγελή

Loading...
error: Content is protected !!