Ακατάσχετο λογαριασμών για παιδιά με αναπηρίες | Ζητά ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος με αναφορά του

 

Το ακατάσχετο του τραπεζικού λογαριασμού των παιδιών με αναπηρία που τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ζητά με αναφορά ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όπως επισημαίνει στην αναφορά του ο βουλευτής Μαγνησίας, είναι επιτακτική η ανάγκη έκδοσης σχετικής εγκυκλίου για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους.

Η υφιστάμενη νομοθεσία, αν και διασφαλίζει το ακατάσχετο ενός και μόνο λογαριασμού, δεν προβλέπει την περίπτωση των τραπεζικών λογαριασμών των  παιδιών με βαριές αναπηρίες. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, αναγράφεται ως συνδικαιούχος στον τραπεζικό λογαριασμό ένας εκ των δύο γονέων, λόγω της δικαιοπρακτικής αδυναμίας του παιδιού.

Η ρύθμιση για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι επιτακτική, δεδομένου ότι τα επιδόματα που πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των παιδιών αυτών αφορούν στην κάλυψη των δαπανών της υγείας και της αναπηρίας τους.

Τέλος, ο βουλευτής Μαγνησίας τονίζει ότι το υπουργείο οφείλει να μεριμνήσει άμεσα για τη θεσμοθέτηση του ακατάσχετου του τραπεζικού λογαριασμού των παιδιών με αναπηρία, προκειμένου να αρθεί η αδικία που υφίστανται.

Loading...
error: Content is protected !!