Δυο προσλήψεις από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου

Σε δυο προσλήψεις, ενός πλοηγού κι ενός κυβερνήτη πλοηγίδας, πρόκειται να προχωρήσει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Συγκεκριμένα, το Λιμεναρχείο ανακοίνωσε:
1. Την πρόσληψη ενός (01) έκτακτου Πλοηγού για την πλοήγηση πλοίων στους λιμένες δικαιοδοσίας Πλοηγικού Σταθμού Βόλου και ειδικότερα για την εξυπηρέτηση των λιμένων Στυλίδας και Αχλαδίου Φθιώτιδας, για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών με σκοπό την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( ΙΔΟΧ).
2. Την πρόσληψη ενός (01) έκτακτου κυβερνήτη πλοηγίδας για το πλωτό μέσο Π.Υ 61 Π.Σ. ΒΟΛΟΥ του λιμένα Βόλου (Βόλος/Κεντρικός Λιμένας) για χρονικό διάστημα οκτώ (08) μηνών με σκοπό την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) .
Η κατάθεση των δικαιολογητικών και αιτήσεων θα πραγματοποιείται στο γραφείο Πλοηγικού Σταθμού του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου – 1ος όροφος Γρ. Ναυτολογίας) καθημερινά εργάσιμες μέρες και ώρες από 13-03-2017 έως και 23-03-2017.
Κατάθεση ελλιπών δικαιολογητικών ή εκπρόθεσμη κατάθεση, συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Πλοηγικού Σταθμού Βόλου στο
Κ.Λ.ΒΟΛΟΥ τηλ: 2421353819 – 2421353830 – 2421353800.

Loading...
error: Content is protected !!